وبلاگ پرداخت کارت

CBI – Financial News می گوید که بازار آزاد به تنهایی نمی تواند به شکاف شمال-جنوب پایان دهد

به گفته CBI، دهه‌ها بی‌توجهی در بخش‌هایی از بریتانیا منجر به «اقتصاد شاخه‌ای» شده است. در کنفرانس سالانه گروه تجاری، تونی دانکر، مدیر کل این گروه...

Continue reading...