درباره ما

پیشینه ما

اعتماد شما را از دست نخواهیم داد.
ما از سال ۱۳۸۹-۱۳۹۰ کار خود را شروع کرده ایم.
از یک شرکت ۱ نفره به یک شرکت بزرگتر تبدیل شده ایم. در طول ۱۰ سال کار خستگی ناپذیر بسیار سختی ها بر ما گذشته است

ما را بیشتر بشناسید

بسیار ناراحتیم از تحریم های گسترده بین المللی و هر روز در رصد روزنه های جدید برای شکستن تحریم های بین المللی
ما همواره از شرق تا غرب را جستجو میکنیم تا روزنه هایی که بتوان تحریم ها را از پیش رو برداشت باز کنیم. در اوضاعی که کشورهای غربی به ناحق ایران را از سیستم های مالی بین المللی کنار گذاشته اند ما همواره کوشیده ایم دسترسی به سیستم های روز دنیا را در ایران فراهم کنیم

برخی از مجوزها و افتخارات گروه ما

گواهی شرکت خلاق

گواهی شرکت خلاق